BTW teruggave particulieren

In de afgelopen periode ontstond onduidelijkheid over de btw-regels voor zonnepaneeleigenaren. Dit kwam mede door de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Fuchs op 20 juni 2013. Om te profiteren van btw-teruggaaf moeten zonnepaneleneigenaren zich aanmelden als ondernemer voor de btw bij de Belastingdienst. Zonnepaneleneigenaren waarbij de installatie vóór 1 april 2013 plaatsvond hoeven echter geen actie te ondernemen. De Belastingdienst maakt voor deze groep een uitzondering. Zij vallen per definitie onder de kleine ondernemersregeling en profiteren zodoende niet van de btw-teruggaaf. Particulieren die vanaf 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft, hebben volgens de Belastingdienst in ieder geval recht op teruggave van de btw.

Goed nieuws als u nog geen zonnepanelen heeft aangeschaft of dit na 20 juni 2013 heeft gedaan, zonnepaneleneigenaren hebben nu namelijk recht op teruggaaf van BTW die betaalt wordt over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. 

Belangrijk is wel dat de regeling alleen geldt voor zogenaamde kleinverbruikers. Dit wil zeggen een elektriciteitsaansluiting met een aansluitwaarde van minder dan 3 x 80A. Alle particulieren in Nederland voldoen aan deze eis. 

BTW-plicht voor opgewekte stroom:
In principe ga je nadat je zonnestroomsysteem gaat functioneren vrijwel dagelijks zonnestroom leveren aan het net en daarmee aan je

jouw energiebedrijf. Over deze stroom zul je feitelijk btw in rekening moeten brengen bij je energiebedrijf. Op de btw-aangifte moet je de verschuldigde btw aangeven. Hierop mag je de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat je per saldo terugvraagt. 

Om de verschuldigde btw te kunnen vaststellen zou je precies moeten weten hoeveel stroom je over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. Ook zou je dan btw in rekening moeten brengen aan je energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet of zeer moeilijk vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kun je daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die je als verschuldigde belasting op je aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van jouw zonnepanelen. Als je gebruik maakt van deze forfaits mag je geen btw in rekening brengen aan je energiebedrijf, maar daar zit ook niemand op te wachten.

 

Als je besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die je levert btw in rekening te brengen aan het energiebedrijf, dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf aan jou btw in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan jou levert, zonder rekening te houden met de stroom die jij aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die je van het energiebedrijf ontvangt voor de aan jou geleverde stroom ook hoger zal worden. De btw die hierover wordt berekend kun je niet in aftrek brengen i.v.m. privégebruik. Vrijwel iedereen zal dit forfait gaan hanteren want dat is het meest simpel en levert de minste administratieve rompslomp op.

 

opwekvermogen

 in watt piek

'los' systeem forfait per jaar

0-1000

€ 20

1001-2000

€ 40

2001-3000

€ 60

3001-4000

€ 80

4001-5000

€ 100

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heb je een factuur ontvangen  van € 5595,- met daarop een btw-bedrag van € 971,- De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd (zie tabel), en daarom kun je het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2650 kWh.

verschuldigde btw (forfait)            €  60,-
voorbelasting                       -/-    € 971,-
terug te ontvangen btw                 € 911,-

Ontheffing van de administratieve verplichtingen:
Blijf je binnen de genoemde bedragen dan kun je de inspecteur verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Als aannemelijk is dat na toepassing van de btw-vermindering voor kleine ondernemers geen btw op aangifte hoeft te worden voldaan, kan om volledige ontheffing van de btw-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen worden gevraagd. Je hebt dan wel de lusten, maar niet de lasten! 

De Kleine –ondernemerregeling:

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat je per saldo geen btw hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijf je namelijk beneden de grens van € 1.345). Je kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Dit betekent dat je niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heb je geen recht meer op aftrek van btw en mag je ook geen btw in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als je bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw voor de aanschaf en installatie, kun je gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van jouw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf. Daarmee is het terugvorderen van de betaalde btw niet meer dan het aanvragen van een subsidie
Te nemen stappen:

1.         Meldt u aan als ondernemer bij de Belastingdienst.

2.         De Belastingdienst registreert u als ondernemer, u ontvangt hiervan bevestiging.

3.         U moet per kwartaal aangifte doen, u ontvangt hiervoor een aangiftebiljet van de Belastingdienst.

4.         U vult de BTW aangifte in en verstuurt deze naar de Belastingdienst. U ontvangt de BTW terug.

5.         Vraag ontheffing van uw administratieve verplichtingen.

 

U kunt hier de volledige informatie van de Rijksoverheid downloaden.

 

Wij hebben voor u voorbeeld formulieren waarmee eenvoudig de BTW teuggave kunt regelen.