Fiscale voordelen bedrijven

Ondernemers kunnen een aantal fiscale voordelen behalen bij de aanschaf van zonnepanelen. Als bedrijfsinvestering kan de BTW worden verrekend. Dat scheelt al 21% op de investering. Daarnaast zijn er nog de EnergieInvesteringsAftrek (EIA), de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA) en afschrijving voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

EIA:
Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingspercentage, maar bedraagt ongeveer 10% van de investeringskosten. De EIA kan worden toegepast naast de KIA.

KIA:
Met de KIA kunt u, bij een investeringsbedrag tussen €2.300 - €55.000 nog eens 28% in het eerste jaar aftrekken. Verder kan de zonnestroominstallatie uiteraard worden afgeschreven zoals elke andere bedrijfsinvestering. Daarnaast profiteert u ook van de jaarlijkse afschrijving van het oorspronkelijke investeringsbedrag.

Subisidie voor bedrijven Zon SDE+ 2016

Investeert u in zonnepanelen of zonthermie? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.
Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp

Uitgebreide  info en rekenvoorbeelden vindt u via onderstaande link:
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/zon-sde-2016

Hoe zit het met de energiebelasting en salderen voor grootverbruikers? Deze vraag is relevant in situaties waarin op daken van bedrijventerreinen grote zonnestroominstallaties worden geplaatst. Als deze panden een grootverbruikersaansluiting hebben, geldt de salderingsregeling voor kleinverbruikers uit de Elektriciteitswet uiteraard niet. Waar hebben grootverbruikers wel recht op?

Grootverbruikers – alle aansluitingen groter dan 3x80A – moeten hun tarieven en voorwaarden zelf onderhandelen met de energieleverancier. Dit geldt ook voor de voorwaarden en tarieven van teruggeleverde energie. De salderingsregeling geldt in ieder geval voor het leveringsdeel voor grootverbruikers niet.

Is een energieleverancier verplicht de door de grootverbruiker opgewekte groene stroom af te nemen en daarvoor een redelijke terugleververgoeding te geven? In artikel 95c van de Elektriciteitswet staat: “2. Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden. 3. Een houder van een vergunning betaalt de afnemer bedoeld in het eerste lid een redelijke vergoeding voor door hem aan het net geleverde duurzame elektriciteit.

De afnemer in het eerste lid betreft de kleinverbruiker. Een dergelijk wetsartikel is er niet voor de grootverbruiker. Dus of een grootverbruiker duurzame elektriciteit mag terugleveren en welke prijs daarvoor betaald wordt, is een zaak van onderhandeling met de energieleverancier.

Hoe zit het met de energiebelasting voor grootverbruikers die, na overeengekomen te zijn met de energieleverancier, elektriciteit teruglevert aan het elektriciteitsnet? Is er voor grootverbruikers ook spraken van salderen zoals bij kleinverbruikers.

 

In artikel 50, lid 2van de Wet Belastingen op Milieugrondslag staat: “Indien de verbruiker, bedoeld in het eerste lid, via een aansluiting elektriciteit op het distributienet heeft ingevoed ter zake waarvan artikel 31c, tweede lid, dan wel artikel 95c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt toegepast, is het eerste lid van toepassing op het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting ingevoerde elektriciteit.

 

De artikelen in de Elektriciteitswet waarnaar verwezen wordt, gaan over terugleveren door een kleinverbruiker. Een dergelijk wetsartikel is er niet voor grootverbruikers. Bij grootverbruikers is dus geen sprake van salderen van energiebelasting.