Garantie

Bij iedere aankoop heeft u recht op fabrieksgarantie. Voor een garantie claim dient u de factuur te overleggen. Het garantiebewijs dekt defecten tengevolge van ondeugdelijke vervaardiging of constructie. Deze garantie dekt niet schade ten gevolge van ongevallen, of welke oorzaak dan ook, normale slijtage, achteloosheid en aanpassing, modificatie of reparatie die zonder de toestemming van de fabrikant is uitgevoerd.   

De garantievoorwaarden tasten niet de rechten van de consument aan zoals die uit de wet voortvloeien. Voor alle fabrikanten geldt: "de garantie vervalt indien het artikel defect is geraakt door vocht of valschade of schade door een externe reden." Dit zulks ter beoordeling van de reparateur.

Fabrieksgaranties:

Limazon werkt met gerenommeerde fabrikanten die uitsluitend topkwaliteit producten leveren. De volgende fabrieksgaranties zijn minimaal van toepassing op uw zonnestroom systeem:

  • opbrengstgarantie op de zonnepanelen 10 jaar 90%  en 25 jaar 80 % *
  • 10 jaar productgarantie op de zonnepanelen
  • 10 jaar productgarantie op de omvormer
  • 10 jaar productgarantie op de bevestigingsconstructie

* Dit betekent dat uw zonnepanelen na 25 jaar nog gegarandeerd 80% van de stroom opleveren die zij in het eerste jaar produceerden.  

  

Productkwaliteit:

Uw zonnepanelen voldoen aan alle internationaal geldende normen en zijn door het

keuringsinstituut TÜV uitgebreid getest en gecertificeerd voor weerstand tegen extreme corrosie-,

sneeuw-, wind-, hagel-, en temperatuur condities.