Garantie

 

Bij iedere aankoop heeft u recht op fabrieksgarantie. Voor een garantieclaim dient u de faktuur te overleggen. Het garantiebewijs dekt defecten tengevolge van ondeugdelijke vervaardiging of constructie. Deze garantie dekt niet schade ten gevolge van ongevallen, of welke oorzaak dan ook, normale slijtage, achteloosheid en aanpassing, modificatie of reparatie die zonder de toestemming van de fabrikant is uitgevoerd. Water- stof- en valschade vallen NIET in de garantie.

De garantievoorwaarden tasten niet de rechten van de consument aan zoals die uit de wet voortvloeien.Voor alle fabrikanten geldt: "de garantie vervalt indien het artikel defect is geraakt door vocht of valschade of schade door een externe reden." Dit zulks ter beoordeling van de reparateur.

U kunt uw garantie claim aanvragen via ons contactformulier . Na ontvangst hiervan krijgt u van ons een email met de te volgen procedure.